ico-denni-vetrani

Denní větrání

Máte-li špatně dostupná okna k otvírání, zimní zahradu, ve které potřebujete automatické otevírání oken nebo chcete otevírat světlíky? Rádi Vám pomůžeme tento problém vyřešit.

Denní větrání lze zajistit pomocí mechanických otvíračů na kličku nebo elektrických pohonů. Elektrických pohonů je více druhů a je možné je doplnit o automatické řízení díky využití centrální jednotky, čidla pro vítr-déšť či termostatu.

Při práci klademe důraz zejména na spokojenost zákazníka. Denní větrání na rozdíl od požárního odvětrání nepodléhá předepsaným normám o velikosti větrací plochy. Je proto možné navrhnout řešení a zrealizovat projekt plně dle přání zákazníka.

ico-pozarni-odvetrani

Požární odvětrání

Požární odvětrání je požárně bezpečnostní zařízení sloužící k odvodu tepla a spalin hoření z budovy v případě požáru.

Usměrňuje kouř a teplo vznikající při požáru ven z budovy a vytváří nad podlahou vrstvu vzduchu bez kouře, čímž zlepšuje podmínky pro bezpečný únik anebo záchranu osob i zvířat, zvyšuje ochranu majetku a umožňuje hašení požáru již v jeho počátečním stádiu.

Návrhy systémů se řídí dle ČSN 73 0802 (Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty), ČSN 73 0804 (Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty), ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování), ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb – Změny staveb) při rekonstrukcích staveb.

Na obrázku níže je znázorněno, jak probíhá požár v budově, kde je instalován systém požárního odvětrání a kde není.

pozarni-odvetrani-schema

Požární odvětrání CHÚC

Cílem požárního odvětrání CHÚC je usměrnění toku zplodin hoření a kouře tak, aby tyto plyny neohrožovaly osoby při evakuaci a zásahu. Přirozené nebo nucené větrání CHÚC typu A zajišťuje odvod kouře ven z objektu a současně i přívod čerstvého vzduchu do objektu. Požární odvětrání zajišťuje volné únikové a zásahové cesty. Přívod vzduchu do objektu zajišťuje ventilaci CHÚC a zajišťuje unikajícím osobám bezpečné opuštění objektu.

Nejčastěji je možné se setkat s těmito typy CHÚC:

  • chráněná úniková cesta typu A – odvětrána přirozeně
    chráněná úniková cesta typu A – odvětrána nuceně 

Přirozené větrání – je odvod kouře a tepla z chráněné únikové cesty. Je zajištěno větracím otvorem (okno, světlík) o ploše alespoň 2 m2 umístěným v nejvyšším místě odvětrávaného prostoru (schodiště) a stejně velkým otvorem (okno, dveře) pro přívod vzduchu z volného prostoru umístěným ve vstupním (popř. nižším) podlaží. Elektrické pohony obou otvorů jsou napojené na centrální jednotku se záložním zdrojem. Na tu jsou napojeny ještě požární tlačítka (musí být v několika místech CHÚC, vždy však ve vstupním podlaží) a kouřové čidlo v nejvyšším místě schodiště.

Nucené větrání – je odvod kouře a tepla z chráněné únikové cesty. Je zajištěno větracím otvorem (okno, světlík) umístěným v nejvyšším místě odvětrávaného prostoru (schodiště) a ventilátorem pro přívod vzduchu. Pomocí ventilátorů je zaručena minimálně desetinásobná výměna vzduchu, kdy je do únikové cesty tlačen čerstvý vzduch. Tím je na únikové cestě vytvořen mírný přetlak (neregulovaný) oproti okolí, který zabrání pronikání kouře na únikovou cestu. Zároveň je na únikové cesty vytvořen průvan, který zaručí zředění kouře do přípustných koncentrací a jeho vyfoukání mimo budovu.

CHÚC typu A – přirozené větrání

fire00-672x1024

CHÚC typu A – nucené větrání

CHUC-typu-A-nucene-vetrani