Odvětrání únikových cest (CHÚC)

Věděli jste, že zhruba 90% úmrtí v souvislosti s požárem je v důsledku udušení kouřem? My Vám pomůžeme tomuto předejít.

Na obrázku níže je znázorněno, jak probíhá požár v budově kde je instalován systém požárního odvětrání a kde není.

pozarni-odvetrani-schema

Nejčastěji je možné se setkat s těmito typy CHÚC:

  • chráněná úniková cesta typu A – odvětrána přirozeně (max. doba bezpečného pobytu 4 minuty)
  • chráněná úniková cesta typu B – odvětrána přetlakově (max. doba bezpečného pobytu 15 minut)

Přirozené větrání – je odvod kouře a tepla z chráněné únikové cesty. Je zajištěno větracím otvorem (okno, světlík) o ploše alespoň 2 m2 umístěným v nejvyšším místě odvětrávaného prostoru (schodiště) a stejně velkým otvorem (okno, dveře) pro přívod vzduchu z volného prostoru umístěným ve vstupním (popř. nižším) podlaží. Elektrické pohony obou otvorů jsou napojené na centrální jednotku se záložním zdrojem. Na tu jsou napojeny ještě požární tlačítka (musí být v několika místech CHÚC, vždy však ve vstupním podlaží) a kouřové čidlo v nejvyšším místě schodiště.

Přetlakové větrání – Pokud se jedná o CHÚC ve výškovém domě, či na vnitřním schodišti, je často nezbytné doplnit tyto cesty přetlakovým větráním. Nezbytnou součástí přetlakového větrání musí být ventilátor VZT, který přivádí vzduch do prostor, které mají být ochráněny. Dochází tak ke zvýšení tlaku v prostoru min. 25 Pa a tím se zabrání úniku kouře do chráněných únikových cest. Tlakový rozdíl nesmí přesáhnout požadovanou mez 100 Pa a proto je nutno regulovat stav otevíráním klapky (okno, světlík). Toto otevírání je primárně používáno k aktivaci profukování cesty v případě, že tam již kouř vnikl.
Představu, jak systémy požárního odvětrání fungují v praxi, si můžete udělat pomocí následujících schémat.

CHÚC typu A – přirozené větrání

fire00-672x1024

CHÚC typu B – přetlakové větrání

fire01