Bytový dům K vodojemu, Praha 5

Dodávka a montáž systému denního větrání vč. světlíku bytového domu K vodojemu 2815 v Praze 5
Realizace: květen 2014