SUPŠ Jihlava – Helenín

Dodávka a montáž systému požárního odvětrání schodiště Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě
Realizace: květen 2013