Hydrostat

Hydrostat je přístroj, který na základě měření vlhkosti spouští nebo vypíná připojené zařízení. V našem případě hydrostat využíváme pro automatické ovládání pohonů otvíračů oken pro denní větrání.

Díky hydrostatu lze dosáhnout efektivního a energeticky úsporného větrání prostřednictvím automatického otevírání a zavírání oken na základě úrovně vlhkosti vzduchu v interiéru. Pokud se vlhkost vzduchu zvýší nad předem nastavenou hodnotu, hydrostat aktivuje pohony otvíračů oken, které okna otevřou a umožní přístup čerstvého vzduchu.

Když se vlhkost vzduchu sníží pod nastavenou hodnotu, hygrostat signalizuje pohonům otvíračů oken, aby se zavřely. Tím se zabrání zejména nadměrnému úniku tepla.

Použití hydrostatu v kombinaci s automatickými otvírači oken přináší pohodlí, energetické úspory a optimální větrání v různých typech budov, především tam, kde je zvýšená vlhkost, jakou jsou například, skleníky, zimní zahrady apod.

hydrostat k automatickému ovládání oken