Požární schodiště

Požární či únikové schodiště je speciálně navržené schodiště, které slouží jako bezpečná úniková cesta pro osoby v případě vzniku požáru. Jeho hlavním účelem je zajistit rychlou a bezpečnou evakuaci z ohroženého prostoru a umožnit přístup záchranným složkám.

Požární schodiště musí splňovat technické normy a předpisy, které určují jeho minimální šířku, výšku, materiálové požadavky, osvětlení a značení. Schodiště je konstruováno tak, aby bylo odolné proti požáru a aby poskytovalo dostatečný odpor proti šíření ohně a kouře.

Požární schodiště často obsahuje bezpečnostní prvky jako jsou požární hlásiče (alarmy), hasicí přístroje, nouzové osvětlení a značení. Tyto prvky mají za úkol usnadnit evakuaci osob v případě požáru. Často je také vybaveno požárními dveřmi, které oddělují požární schodiště od ostatních částí budovy a tvoří tak samostatný požární úsek.

V případech, kdy je budova vysoká, může být požární schodiště doplněno o požární výtahy, které slouží k rychlé evakuaci osob s omezenou pohyblivostí.

Požární schodiště je zásadním prvkem požární ochrany a bezpečnosti budov a má za cíl minimalizovat riziko úrazů a ztrát na životech při požáru.

Schéma požárního schodištěOdvětrávání požárního schodiště