Požární odvětrání bytového domu Perucká

V srpnu 2022 jsme instalovali systém požárního odvětrání bytového domu Perucká v Praze. Zajistili jsme tak přirozené požární odvětrání chráněné únikové cesty typu A (CHÚC A).

Chráněné únikové cesty poskytují během vypuknutí požáru v objektu bezpečnou evakuaci osob na volné prostranství. Tyto cesty fungují jako samostatné požární úseky a jsou efektivně chráněné proti účinkům požáru, jako jsou zplodiny hoření a vysoké teploty. Jedním z jejích klíčových prvků pro jejich správnou funkci je právě požární větrání.

CHÚC jsou rozdělené podle doby, po kterou se osoby mohou v únikové cestě bezpečně zdržovat. CHÚC typu A poskytuje čas 4 minuty. Díky správně fungujícímu požárnímu větrání dokáže tuto dobu poskytnout.

Celý systém pak účinně odvádí kouř, teplo a toxické plyny, které při požáru vznikají, bezpečně ven z objektu. Tím výrazně usnadňuje evakuaci obyvatel a poskytuje optimální prostor pro zásah hasičů. To má za následek minimalizaci škod na majetku.

Sklopná křídla jsme osadili dvojicí řetězových pohonů KS2 pro zajištění možnosti automatického větrání. Hlavní výhodou těchto pohonů je nízká výška 26 mm, hodí se na montáž okna s úzkým rámem.

Instalací výše uvedeného systému požárního odvětrávání jsme poskytli komplexní a efektivní řešení. To splňuje specifické požadavky na odvětrání a zajišťuje bezpečný odchod osob z budovy při vypuknutí požáru.

Datum realizace: srpen 2022
Místo realizace: Praha 2 - Vinohrady