Chráněná úniková cesta – CHÚC

Chráněná úniková cesta neboli CHÚC je termín používaný v oblasti požární ochrany a bezpečnosti budov. Jedná se o speciálně navrženou cestu, která slouží jako záchranný únikový prostor pro osoby v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události.

Chráněná úniková cesta musí splňovat určité normy a předpisy, které zajišťují, že bude bezpečná, volná od překážek a umožňuje snadný a rychlý odchod osob z ohrožené oblasti. Může zahrnovat široké chodby, schodiště, záchytné místnosti, záchranné výklenky a další prvky, které slouží k ochraně a zajištění bezpečnosti osob.

CHÚC se dělí podle doby, po kterou se osoby při požáru mohou v únikové cestě bezpečně zdržovat do tří kategorií:

  • CHÚC typu A (4 minuty)
  • CHÚC typu B (15 minut)
  • CHÚC typu C (30 minut)

Schéma chráněné únikové cesty - přirozené a nucené větrání