Požární odvětrání pro bytový dům Smetanova

Pro zajištění optimální požární bezpečnosti bytového domu v ulici Smetanova v Chodově jsme dodali a namontovali systém požárního odvětrání schodiště. Toto inovativní řešení představuje klíčový prvek ochrany budovy v případě požáru. Odvádí kouř, teplo a toxické plyny ven z objektu.

Tento systém pro požární odvětrání zásadně usnadňuje evakuaci obyvatel a umožňuje efektivní zásah hasičů. Tím minimalizuje potenciální škody na majetku. Jedná se o přirozené požární odvětrávání chráněných únikových cest typu A (CHÚC A). Ty jsou tvořeny trvale volným komunikačním prostorem vedoucím k východu na volné prostranství. Tyto únikové cesty jsou samostatnými požárními úseky, chráněnými proti účinkům požáru, jako jsou zplodiny hoření a vysoké teploty.

Dalším důležitým prvkem naší instalace je dvojice ramenových pohonů FTA600 GF na dvoukřídlém okně. Tyto pohony jsou ideální pro okna a dveře s velkými úhly otvírání, umožňující efektivní denní i požární odvětrání. Velkou předností je, že jeho pohonu stačí minimální prostor v interiéru. Pohony jsou vybaveny elektrickým zámkem FV-4, který umožňuje zvýšení přítlačného tlaku u vysokých a širokých okenních křídel a zajišťuje jejich mechanické uzavření.

Výše uvedená instalace představuje optimální řešení pro požární bezpečnost bytového domu. Zajišťuje ochranu jeho obyvatel a jejich majetku.

Datum realizace: březen 2023
Místo realizace: Chodov