Požární odvětrání schodišť v pražském Chemoprojektu

V květnu 2021 jsme realizovali systém požárního odvětrání schodišť novostavby multifunkčního objektu Chemoprojektu v Třebohostické ulici na Praze 10. Jedná se o přirozené požární odvětrání CHÚC typu A. Větrání chráněné únikové cesty musí být při vypuknutí požáru maximálně efektivní. Jen tak je možné zajistit snadnou a rychlou evakuaci osob a zvířat a zároveň minimalizovat potenciálně rizikové prostředí pro zasahující hasiče.

Na otvíravých křídlech oken jsme namontovali otvírače oken na lineární pohon RWA 1000 ve variantě tandem. Tento systém je vhodný pro okna otvíravá dovnitř se závěsem dole i po straně na denní i požární odvětrání. Vyrábí se v napětí 24 V DC. Taková okna je možné otevřít až do úhlu 90°. Síla v tahu a tlaku je 1000 N. Set jsme doplnili o lineární pohon pro automatické větrání EA-LS. Ten je vhodný pro velmi úzká okna se závěsem po straně. V kombinaci s elektrickým zámkem PA-ZV-UNI je možné jej využít pro denní i požární odvětrávání.

Datum realizace: květen 2021
Místo realizace: Praha 10