Nucené větrání

Nucené větrání znamená odvod kouře, zplodin a tepla z chráněné únikové cesty pomocí ventilátoru. Zajišťuje se větracím otvorem (okno, světlík) umístěným v nejvyšším místě odvětrávaného prostoru (schodiště) a ventilátorem pro přívod vzduchu.

Pomocí ventilátorů je zaručena minimálně desetinásobná výměna vzduchu, kdy je do únikové cesty tlačen čerstvý vzduch. Tím je na únikové cestě vytvořen mírný přetlak (neregulovaný) oproti okolí, který zabrání pronikání kouře na únikovou cestu. Zároveň je na únikové cestě vytvořen průvan, který zaručí zředění kouře do přípustných koncentrací a jeho vyfoukání mimo budovu.

CHÚC typu A – nucené větrání

nucené větrání chráněné únikové cesty typu A