Požární odvětrání schodišť objektu v Zubří

V lednu 2022 jsme realizovali instalaci systému požárního odvětrání schodišť v objektu v pasivním standardu v Zubří.

V rámci této instalace jsme implementovali přirozené požární odvětrání typu CHÚC typu A. CHÚC jsou klasifikovány podle doby, po kterou je možné se v únikové cestě bezpečně zdržovat. CHÚC typu A poskytuje únikový čas 4 minuty pro bezpečné opuštění prostoru při požáru.

Pro otvírací křídla jsme zvolili ramenové pohony FTA600 DF. Ty jsou vhodné pro okna a dveře otvíravé dovnitř s velkými úhly pro denní i požární odvětrání. Hlavní výhodou těchto pohonů je minimální nárok na prostor v interiéru. Pohony pracují s napětím 24 V DC, mají úhel otevření 0 – 93 stupňů a otevírací sílu 600 N. Jsou klasifikovány s ochrannou třídou IP32.

Dále jsme instalaci doplnili elektrickými zámky FV4-R a pohony FTA600 R na dveřích. Tyto prvky jsou vhodné pro otevírání dveří při požárním odvětrání pro přívod vzduchu nebo pro zajištění únikové cesty. Stejně jako pohony FTA600 DF pracují s napětím 24 V DC, mají úhel otevření 0 – 93 stupňů, otevírací sílu 600 N a jsou klasifikovány s ochrannou třídou IP32. Proto jsou spolehlivé i v náročných podmínkách.

Datum realizace: leden 2022
Místo realizace: Zubří