Požární odvětrání v průmyslovém areálu Lipovka

V lednu 2022 jsme realizovali systém požárního odvětrání v průmyslovém komplexu Lipovka v Rychnově nad Kněžnou. Konkrétně se jedná o instalaci přirozeného požárního odvětrání typu CHÚC typu A.

Chráněné únikové cesty jsou navržené jako samostatné požární úseky a jsou účinně izolovány proti zplodinám z hoření a vysokým teplotám. Námi instalovaný mechanismus pomáhá zaručit v případě vypuknutí požáru bezpečnou evakuaci osob z objektu do venkovního prostranství.

CHÚC jsou klasifikovány podle doby, po kterou je možné se v únikové cestě bezpečně zdržovat. CHÚC typu A poskytuje bezpečný únikový čas 4 minuty, to je zajištěno správným fungováním požárního větrání.

Pro účely tohoto projektu byl na sklopném křídle instalován set pro požární odvětrávání RWA 1000 tandem. Jedná se o lineární pohon vhodný pro otevírání oken ve výšce. Tento systém je vhodný pro okna, která se otevírají dolů dovnitř a umožňují denní i požární odvětrání. Pohon pracuje s napětím 24 V DC a umožňuje otevření oken až do úhlu 90°. Dostupné varianty zdvihu pohonů jsou 100, 150, 200 a 300 mm s tahem a tlakem dosahujícím 2000 N. Povrchové provedení je eloxované.

Datum realizace: leden 2022
Místo realizace: Rychnov nad Kněžnou