Požárně bezpečnostní zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření jsou technická nebo organizační opatření ke snížení intenzity případného požáru a ke snížení rizika ztrát způsobených požárem ve stavebním objektu nebo jeho části.

Tato zařízení a opatření mají za úkol chránit nás a naše věci před požárem. Mezi běžná požárně bezpečnostní zařízení patří detektory kouře, hasicí přístroje, hasicí hydranty, hasicí sprinklery a také plán evakuace, abychom věděli, jak reagovat v případě požáru. Celkově jde o důležitá opatření pro prevenci a ochranu před požárem.

Druhy požárně bezpečnostních zařízení

 1. zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par),
 2. zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, samočinné hasicí systémy),
 3. zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod tepla a kouře, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřové dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 4. zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 5. zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnicích míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),
 6. zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
 7. náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požáru,
 8. zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.

Vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení

 1.     elektrická požární signalizace,
 2.     zařízení dálkového přenosu,
 3.     zařízení pro detekci hořlavých plynů a par,
 4.     stabilní a polostabilní hasicí zařízení,
 5.     automatické protivýbuchové zařízení,
 6.     zařízení pro odvod kouře a tepla,
 7.     požární klapky,
 8.     požární a evakuační výtahy.

Diagram vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení

Vysvětlivky zkratek:

ZDP – zařízení dálkového přenosu
EPS – elektrická požární signalizace
ZOKT – zařízení pro odvod kouře a tepla

Zdroje:

https://www.hzscr.cz/clanek/pozarne-bezpecnostni-zarizeni.aspx

https://pozarniochrana.netstranky.cz/temata/40-pozarne-bezpecnostni-zarizeni.html